fbpx

Grzegorz

Rozwijał swoją wiedzę ucząc się od samych mistrzów sushi jak również mistrzów ramen, m.in. Alon Than’a, Hirotoshi Ogawy, Mateusz Bryla.

Log In